گالری تصاویر
پیوندهای مهم

سایر روادید

سایر روادید

 

 

 صدور ساير انواع رواديد مانند : رواديد ورود با اجازه کار ، رواديد مطبوعاتي ، تحصيلي ، سياسي ، خدمت و ...  سفارت جمهوری اسلامی ایران پس از دريافت درخواست و تکميل فرم مربوطه پس از انجام تشریفات مربوطه اقدام مقتضي بعمل مي آورد . بديهي است پیگیری متقاضي مستقيماً و  از طريق وزارت امور خارجه در تهران نيز میسر می باشد .

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران