گالری تصاویر
پیوندهای مهم

واردات

مبلغ کالاهای وارداتی جمهوری اسلامی ایران از ارمنستان در سال 1382


ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

1

1382

ارمنستان

260300

سنگ مس وكنسانتره هاي آن

17,700,000

34,583,125,500 Rls.

4,366,557 $

2

1382

ارمنستان

760200

قراضه وضايعات آلومينيوم ,

2,858,360

27,660,615,027 Rls.

3,492,502 $

3

1382

ارمنستان

760711

--ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mmياكمتر,بدون تكيه گاه ,نوردشده ,

1,001,537

18,129,085,335 Rls.

2,289,025 $

4

1382

ارمنستان

846210

-ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پرس ها)وچك ها

1,750,925

15,568,161,646 Rls.

1,965,677 $

5

1382

ارمنستان

720410

-قراضه وضايعات ازچدن خام norI(tsac ),

11,180,810

10,457,410,730 Rls.

1,320,380 $

6

1382

ارمنستان

730590

-لوله از آهن ياازفولاد,پرچ شده ,باقطرخارجي بي از4/406mm,

3,378,065

10,184,360,887 Rls.

1,285,904 $

7

1382

ارمنستان

845819

--ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي )

794,797

6,606,973,302 Rls.

834,215 $

8

1382

ارمنستان

760719

--محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي كمتراز600mm,detneiro

373,750

6,418,923,679 Rls.

810,470 $

9

1382

ارمنستان

840890

-موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد,

6,701

6,277,531,507 Rls.

792,618 $

10

1382

ارمنستان

846229

--ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)

705,659

6,044,140,030 Rls.

763,147 $

11

1382

ارمنستان

845899

--ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرازانوا ع كنترل شماره اي )

576,048

5,420,681,587 Rls.

684,429 $

12

1382

ارمنستان

440399

--سايرچوبهاي خام يا چهارتراشي كه درجاي ديگرمذكور نيست

5,285,130

4,561,034,655 Rls.

575,889 $

13

1382

ارمنستان

846291

--پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي

438,030

4,535,060,833 Rls.

572,612 $

14

1382

ارمنستان

845430

-ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند

314,510

4,396,943,435 Rls.

555,170 $

15

1382

ارمنستان

845929

--ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

522,408

4,277,412,285 Rls.

540,078 $

16

1382

ارمنستان

847420

-ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره ,

549,967

4,188,015,039 Rls.

528,790 $

17

1382

ارمنستان

720449

--قراضه وضايعات آهن ,

2,935,460

3,718,423,603 Rls.

469,497 $

18

1382

ارمنستان

846239

--ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد

360,940

3,418,635,791 Rls.

431,651 $

19

1382

ارمنستان

720429

--قراضه وضايعات ازفولادممزوج (غيرازفولادزنگ نزن ),

2,659,200

3,338,490,394 Rls.

421,526 $

20

1382

ارمنستان

845969

--ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

351,478

3,174,767,892 Rls.

400,856 $

21

1382

ارمنستان

846029

--ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,بادقت تا01/0ميلي متر

350,810

3,149,143,712 Rls.

397,617 $

22

1382

ارمنستان

845730

-ماشين هاي انتقالي چندمرحله اي براي كاركردن روي فلزات

282,800

2,849,436,546 Rls.

359,779 $

23

1382

ارمنستان

842911

--بولدوزروانگلدوزرخودروزنجيري

63,470

2,567,732,832 Rls.

324,209 $

24

1382

ارمنستان

846120

-ماشين هاي شكل دادن ياشكافداركردن براي كاركردن برروي فلزات ياسرمت ها

305,720

2,510,154,697 Rls.

316,938 $

25

1382

ارمنستان

844630

-ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بي از30mC,ازنو ع بدون ماكو

131,640

2,474,313,176 Rls.

312,413 $

26

1382

ارمنستان

848340

-چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,,

578,110

2,459,927,637 Rls.

310,598 $

27

1382

ارمنستان

843049

--ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو)

141,320

2,292,027,518 Rls.

289,397 $

28

1382

ارمنستان

845959

--ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-),براي فلزات (غيرازنو ع كنترل شماره اي )

206,980

2,049,979,909 Rls.

258,836 $

29

1382

ارمنستان

842620

-جرثقيل هاي برجي

365,250

1,947,555,257 Rls.

245,904 $

30

1382

ارمنستان

760611

-صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل از آلومينيوم ,غيرممزوج ,باضخامت بي از2/0mm,

96,872

1,598,981,156 Rls.

201,892 $

31

1382

ارمنستان

845522

--ماشين هاي نوردسردفلزات

157,810

1,593,786,919 Rls.

201,235 $

32

1382

ارمنستان

440710

-چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا,لايه بري شده با,,,,بضخامت بي از6mmازتيره كاج

1,360,860

1,581,051,645 Rls.

199,629 $

33

1382

ارمنستان

847710

-ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره ,

113,286

1,579,638,664 Rls.

199,448 $

34

1382

ارمنستان

240220

-سيگار حاوي توتون

20,130

1,381,259,602 Rls.

174,402 $

35

1382

ارمنستان

846299

--پرس ها(غيرازپرس هيدروليك )براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي

125,130

1,191,604,998 Rls.

150,457 $

36

1382

ارمنستان

400249

--كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به استثناي لاتكس )

60,000

1,121,503,152 Rls.

141,604 $

37

1382

ارمنستان

853529

-- قطع كننده خودكار براي ولتاژ بيشتر از 5/72 كيلو ولت

450

1,066,545,657 Rls.

134,665 $

38

1382

ارمنستان

870510

- كاميونهاي جرثقيل

55,000

1,029,727,655 Rls.

130,016 $

39

1382

ارمنستان

846249

--ساير ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه داركردن (ازجمله پرس ها)كه درجاي ديگرمذكورنباشد

131,780

1,026,757,871 Rls.

129,640 $

40

1382

ارمنستان

440792

چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا,لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بي ازmm6ازگونه را

905,440

1,021,633,947 Rls.

128,993 $

41

1382

ارمنستان

843039

--ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل (غيرخودرو)

51,390

981,405,238 Rls.

123,914 $

42

1382

ارمنستان

844110

-ماشينهاي بر

74,050

938,577,123 Rls.

118,508 $

43

1382

ارمنستان

845939

--ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

97,080

936,548,288 Rls.

118,250 $

44

1382

ارمنستان

846140

-ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن چرخ دنده براي كاربرروي فلزات ياسرمتها

116,330

904,153,383 Rls.

114,161 $

45

1382

ارمنستان

844319

--ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

35,000

882,743,203 Rls.

111,458 $

46

1382

ارمنستان

844900

ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتكميل كردن نمديانبافته ها

60,660

861,690,491 Rls.

108,799 $

47

1382

ارمنستان

854330

-ماشين هاودستگاههابراي آبكاري الكتريكي ,الكتروليزياالكتروفورز

45,610

740,557,843 Rls.

93,505 $

48

1382

ارمنستان

844720

-ماشين هاي كشباف تخت باف ,ماشين هاي دوختني -بافتني

36,668

738,574,996 Rls.

93,255 $

49

1382

ارمنستان

842611

--جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت

58,340

670,625,000 Rls.

84,676 $

50

1382

ارمنستان

844711

--ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطرحداكثر165ميلي متر

21,730

661,035,480 Rls.

83,464 $

51

1382

ارمنستان

847930

ن آلات ودستگاههابراي عمل آوردن چوب ياچوب پنبه ,پرس هابراي ساختن تخته زيرچوب بانحوه عمل خاص

35,330

617,935,934 Rls.

78,022 $

52

1382

ارمنستان

846390

-سايرماشين هاي ابزاربراي كاركردن روي فلز,بدون برداشتن قسمتي ازماده ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

52,800

586,398,280 Rls.

74,040 $

53

1382

ارمنستان

846310

-دستگاههاي كش ميله ,لوله ,پروفيل ياهمانند

54,000

560,704,050 Rls.

70,795 $

54

1382

ارمنستان

760110

- آلومينيوم بصورت كارنشده ,غيرممزوج ,

40,680

557,070,293 Rls.

70,337 $

55

1382

ارمنستان

846090

-ماشين هاي ابزاربراي گرفتن زوايد,سنگ زني ,همواركردن ,وغيره فلزات ,غيرمذكوردرجاي ديگر

52,150

556,110,482 Rls.

70,215 $

56

1382

ارمنستان

842649

--جرثقيل هاي دريك ,جرثقيل ها,غيرمذكوردرجاي ديگر,خودروغيراز آنهائيكه چرخهاي لاستيكي دارند

54,600

535,848,024 Rls.

67,658 $

57

1382

ارمنستان

780200

قراضه وضايعات سرب ,

122,620

526,199,635 Rls.

66,439 $

58

1382

ارمنستان

845811

--ماشين ترا افقي براي برداشتن فلزباكنترل شماره اي

44,600

510,584,015 Rls.

64,468 $

59

1382

ارمنستان

846150

-ماشين هاي اره كردن ياقطعكردن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها

50,340

493,564,854 Rls.

62,317 $

60

1382

ارمنستان

845720

ماشين ساخت يك واحدي (يك مرحله اي )براي كاركردن روي فلزات

44,500

492,280,652 Rls.

62,157 $

61

1382

ارمنستان

844520

-ماشين هاي ريسندگي موادنسجي

31,700

483,622,667 Rls.

61,063 $

62

1382

ارمنستان

844712

--ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطربيشتراز165ميلي متر

16,246

479,983,072 Rls.

60,604 $

63

1382

ارمنستان

760692

--صفحه ,,,(غيرازمربعمستطيل )از آلياژهاي آلومينيوم ,به ضخامت بي از2/0mm,

40,073

471,684,773 Rls.

59,556 $

64

1382

ارمنستان

850213

--مجموعه مولدهاي داراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشتراز375كيلوولت آمپر,

34,560

463,673,578 Rls.

58,545 $

65

1382

ارمنستان

846019

--ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادقت 01/0ميلي متركه درجاي ديگرمذكورنباشد

50,500

450,940,226 Rls.

56,936 $

66

1382

ارمنستان

730890

-اسكلت وقطعات اسكلت ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,از آهن ياازفولاد,

260,300

446,463,501 Rls.

56,372 $

67

1382

ارمنستان

843850

-ماشين آلات ودستگاههابراي آماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي

50,400

433,169,590 Rls.

54,693 $

68

1382

ارمنستان

841340

-تلمبه هاي بتون

12,150

428,476,513 Rls.

54,101 $

69

1382

ارمنستان

220190

-ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف

260,486

426,380,081 Rls.

53,836 $

70

1382

ارمنستان

842951

--لودربيل داربابارگيري ازجلو

22,030

411,536,165 Rls.

51,962 $

71

1382

ارمنستان

851529

--ماشين هاووسايل جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي ,غيرخودكار

25,080

411,482,723 Rls.

51,955 $

72

1382

ارمنستان

845710

-دستگاه متمركزماشين كاري براي كاركردن روي فلزات

30,600

410,784,300 Rls.

51,866 $

73

1382

ارمنستان

847510

-ماشين هابراي سواركردن لامپ ,لوله ,,,الكتريكي درغلاف شيشه اي ,

31,450

398,848,187 Rls.

50,360 $

74

1382

ارمنستان

842952

--بولدوزر,,,خودروباقسمت فوقاني آن كه 360درجه چرخ دارد

19,000

389,118,722 Rls.

49,131 $

75

1382

ارمنستان

440890

ورق هاي روك وورق هاي لائي براي تخته هاي چندلا,وسايرچوبهائي كه به درازااره شده ,كه ضخامت آن ازmm6

48,023

382,045,053 Rls.

48,238 $

76

1382

ارمنستان

846190

-ماشين هاي ابزاربراي كاربرروي فلزات ازطريق برداشتن فلزياسرمتها,غيرمذكوردرجاي ديگر

41,530

342,204,025 Rls.

43,208 $

77

1382

ارمنستان

847439

--ماشين هاي مخلوطكردن ياورزدادن خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره ,

21,400

326,050,560 Rls.

41,168 $

78

1382

ارمنستان

848210

-بلبرينگ ,

19,250

323,029,630 Rls.

40,787 $

79

1382

ارمنستان

844590

-ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

26,800

318,808,680 Rls.

40,253 $

80

1382

ارمنستان

491199

- سايرمطالب و محصولات چاپي كه درجاي ديگرمذكورنباشد

928

313,215,403 Rls.

39,547 $

81

1382

ارمنستان

842710

-ارابه هاي كارگاهي خودروداراي موتوربرقي

36,580

307,026,570 Rls.

38,766 $

82

1382

ارمنستان

842010

-ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن (غيراز آنهائيكه براي فلزات ياشيشه مي باشند)

47,350

305,930,097 Rls.

38,627 $

83

1382

ارمنستان

845910

-ماشين ابزارباابزارگيرواحدوميزكشوئي براي سوراخ كردن ,ترا دادن جدار,,بابرداشتن فلز

32,680

298,803,880 Rls.

37,727 $

84

1382

ارمنستان

730531

'--لوله از آهن ياازفولاد,(غيرازلوله ها)جو شده ازدرازا,باقطرخارجي بي از4/406mm,

93,000

288,068,990 Rls.

36,372 $

85

1382

ارمنستان

846130

-ماشين هاي برقوزدن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها

19,980

282,408,967 Rls.

35,657 $

86

1382

ارمنستان

843510

-پرس ودستگاه فشردن وله كردن ميوه وماشين آلات همانندبراي ساختن شراب ,شراب سيب , آب ميوه و,,,

26,970

278,954,331 Rls.

35,222 $

87

1382

ارمنستان

850132

--موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر75 كيلووات WK()

51,130

273,182,265 Rls.

34,493 $

88

1382

ارمنستان

841410

-تلمبه هاي خلاء

19,700

272,402,965 Rls.

34,394 $

89

1382

ارمنستان

860699

--واگنهاي باري سبك وسنگين راه آهن ياتراموا,غيرخودرو,كه درجاي ديگري مذكورنباشد,

32,740

271,405,195 Rls.

34,269 $

90

1382

ارمنستان

842119

--ماشينهاي گريزازمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

28,890

270,135,286 Rls.

34,108 $

91

1382

ارمنستان

844330

-ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلكسوگرافيك

34,400

269,912,489 Rls.

34,080 $

92

1382

ارمنستان

842619

--جرثقيل هاي جابجاكننده ,دروازه اي وجرثقيل هاي طاقي ,جرثقيل هاي سقفي ريلي ,غيرمذكوردرجاي ديگر

51,340

268,908,450 Rls.

33,953 $

93

1382

ارمنستان

730439

--سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن

69,060

249,414,378 Rls.

31,492 $

94

1382

ارمنستان

845961

--ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,باكنترل شماره اي (غيرازنو ع زانوئي )

17,100

242,540,731 Rls.

30,623 $

95

1382

ارمنستان

844629

--ماشين هاي بافندگي تاروپود(Weavingmachinelooms)براي يافتن پارچه به عرض بيشتراز30سانتي متر,ازنوع ماكودارغيرازانهائيكه مشمول رديف 8446/21مي شوند.

12,280

240,542,888 Rls.

30,371 $

96

1382

ارمنستان

842720

-ارابه هاي كارگاهي خودرو(غيراز آنهائيكه برقي ميباشد)

32,767

237,702,392 Rls.

30,013 $

97

1382

ارمنستان

820713

--ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قسمت عامل ازسرمت ها,

13,300

235,801,058 Rls.

29,774 $

98

1382

ارمنستان

851410

- كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي كه بامقاومت الكتريكي گرم مي شوند

16,650

212,488,432 Rls.

26,830 $

99

1382

ارمنستان

848310

-بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور,

19,650

212,136,843 Rls.

26,786 $

100

1382

ارمنستان

920110

- پيانو با سيم يازه عمودي

6,600

208,000,917 Rls.

26,262 $

101

1382

ارمنستان

845310

-ماشين آلات ودستگاههاي آماده كردن ,دباغي كردن ياعمل آوردن پوست ياچرم

15,450

190,582,827 Rls.

24,064 $

102

1382

ارمنستان

842531

--چرخهاي كشنده ,چرخهاي طناب ,باموتوربرقي

18,050

185,210,750 Rls.

23,385 $

103

1382

ارمنستان

845891

--ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشدباكنترل شماره اي

16,000

183,599,143 Rls.

23,182 $

104

1382

ارمنستان

845940

-ماشين هاي صيقل كردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

16,550

181,963,560 Rls.

22,975 $

105

1382

ارمنستان

842489

-وسايل مكانيكي پراكندن ,ياپاشيدن بصورت ذرات ريزمواد آبگون ياپودر,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

16,350

181,188,856 Rls.

22,877 $

106

1382

ارمنستان

843010

-ماشين پايه كوبي وماشين پايه در آوردن

13,700

179,242,042 Rls.

22,632 $

107

1382

ارمنستان

850211

-- مجموعه مولدهاباموتورهاي تراكمي -احتراقي , به قدرت حداكثر 75AVK كيلوولت امپر

14,290

172,560,762 Rls.

21,788 $

108

1382

ارمنستان

842111

--خامه گيرازنو ع گريزازمركز

14,120

166,440,235 Rls.

21,015 $

109

1382

ارمنستان

722519

--محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي 600mmيابيشتر

37,020

155,382,195 Rls.

19,619 $

110

1382

ارمنستان

845490

-اجزاءوقطعات كنورتر,ملاقه فلزريزي ,,,,ماشين هاي ريخته گري

27,898

153,373,206 Rls.

19,365 $

111

1382

ارمنستان

844180

-ماشين آلات ودستگاههابراي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقواغيرمذكوردرجاي ديگر

4,000

150,284,296 Rls.

18,975 $

112

1382

ارمنستان

220110

- آب معدني و آب گازدار شده , شيرين نشده

120,241

150,276,653 Rls.

18,974 $

113

1382

ارمنستان

842790

-ارابه هاي كارگاهي مجهزبه وسايل بلندكردن ياجابجاكردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,

23,690

147,175,342 Rls.

18,583 $

114

1382

ارمنستان

820719

--ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آنهائيكه داراي قسمت عامل ازسرمت هاهستند),ازجم

13,700

147,029,665 Rls.

18,564 $

115

1382

ارمنستان

841899

--اجزاءوقطعات يخچال ها,فريزرها,,,تلمبه هاي حرارتي

14,020

146,952,392 Rls.

18,555 $

116

1382

ارمنستان

841459

--بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

9,200

146,039,580 Rls.

18,439 $

117

1382

ارمنستان

845180

-ماشين هاي چلاندن , آهارزدن ,پرداخت كردن ,,,,,نخ هاي نسجي ,پارچه ,,,,,

10,000

144,144,176 Rls.

18,200 $

118

1382

ارمنستان

842612

--جرثقيل هاي شاسي دارمتحرك باچرخهاي لاستيك داروجرثقيل هاي جابجاكننده باشاسي خورجيني

24,370

128,775,750 Rls.

16,260 $

119

1382

ارمنستان

842240

-ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرارتي غيرمذكوردرجاي ديگر

6,550

126,092,200 Rls.

15,921 $

120

1382

ارمنستان

844120

-ماشين هابراي ساختن كيسه ياپاكتهاي كاغذي يامقوائي

6,520

125,745,968 Rls.

15,877 $

121

1382

ارمنستان

847730

-ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاكردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره ,

6,770

122,524,323 Rls.

15,470 $

122

1382

ارمنستان

440799

--چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا,لايه بري شده ياپوست كنده ,به ضخامت بي ازmm6,,,

130,120

121,596,459 Rls.

15,353 $

123

1382

ارمنستان

847480

-سايرماشين آلات ودستگاههابراي خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,

37,090

121,001,875 Rls.

15,278 $

124

1382

ارمنستان

870290

-وسايط نقليه موتوري براي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرازكالاي مشمول شماره 10/8702

3,555

118,947,300 Rls.

15,019 $

125

1382

ارمنستان

730210

-خطوط راه آهن از آهن ياازفولاد,ريل

47,890

118,545,210 Rls.

14,968 $

126

1382

ارمنستان

844519

--ماشين هاي تهيه الياف نسجي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

8,640

118,210,608 Rls.

14,925 $

127

1382

ارمنستان

846330

-ماشين هاي كاركردن روي مفتول ,بدون برداشتن قسمتي ازماده

31,025

114,608,805 Rls.

14,471 $

128

1382

ارمنستان

842959

--بولدوزر,گودبردار,,,,,خودرو,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

6,500

111,806,500 Rls.

14,117 $

129

1382

ارمنستان

845931

--ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي فلزات ,باكنترل شماره اي ,غيرمذكوردرجاي ديگر

12,550

106,915,419 Rls.

13,499 $

130

1382

ارمنستان

841440

-كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك كشي سوارشده اند

11,000

106,023,456 Rls.

13,386 $

131

1382

ارمنستان

846410

-ماشين هاي اره كردن براي كاركردن روي سنگ ,سراميك ,بتون ,وغيره

10,000

104,667,250 Rls.

13,216 $

132

1382

ارمنستان

846011

--ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادقت 01/0ميلي متر,باكنترل شماره اي

17,700

103,324,935 Rls.

13,046 $

133

1382

ارمنستان

845699

-ماشين هاي ابزاركه درجاي ديگرمذكورنباشد

13,700

102,911,756 Rls.

12,994 $

134

1382

ارمنستان

841932

--خشك كننده هابراي چوب ,خميركاغذ,كاغذيامقوا

13,750

94,972,822 Rls.

11,991 $

135

1382

ارمنستان

845970

-ماشين هاي حديده كردن ياقلاويزكردن براي فلزات ,ازطريق برداشتن فلز,غيرمذكوردرجاي ديگر

8,600

93,495,967 Rls.

11,805 $

136

1382

ارمنستان

842091

--غلتك هابراي ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشين هاي نوردكردن

6,000

89,914,321 Rls.

11,353 $

137

1382

ارمنستان

845390

-اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي آماده كردن ,,,,چرم ,ساختن كف ,وغيره

16,100

89,255,506 Rls.

11,270 $

138

1382

ارمنستان

690290

- آجر,بلوك ,چهارگو ,غيره ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,

21,548

89,000,994 Rls.

11,237 $

139

1382

ارمنستان

844010

-ماشين آلات ودستگاههاي صحافي (همچنين ماشينهاي دوخت اوراق )

1,360

88,372,200 Rls.

11,158 $

140

1382

ارمنستان

720430

-قراضه وضايعات از آهن يافولادپوشانده شده باقلع,

70,520

84,322,348 Rls.

10,647 $

141

1382

ارمنستان

845320

-ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميركردن كف

5,500

82,631,107 Rls.

10,433 $

142

1382

ارمنستان

843149

--اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر

8,040

81,785,131 Rls.

10,326 $

143

1382

ارمنستان

853810

-تابلوهاو,,,ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههابراي كالاهاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي 7

6,650

74,039,670 Rls.

9,348 $

144

1382

ارمنستان

851430

- كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد

6,745

69,360,172 Rls.

8,757 $

145

1382

ارمنستان

847910

-ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ,ساختماني ,,,,بانحوه عمل خاص ,

9,740

68,227,200 Rls.

8,615 $

146

1382

ارمنستان

845510

-ماشين هاي نوردبراي ساختن لوله

5,000

64,102,233 Rls.

8,094 $

147

1382

ارمنستان

902710

- دستگاه تجزيه گاز يا دود

3,000

62,974,772 Rls.

7,951 $

148

1382

ارمنستان

903110

- ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي

3,600

61,404,480 Rls.

7,753 $

149

1382

ارمنستان

721499

-ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نورد,گرم كشيده ياگرم اكسترودشده كه درجاي ديگرذكرنشده ,

28,500

61,092,598 Rls.

7,714 $

150

1382

ارمنستان

847989

--سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد.

3,750

52,392,477 Rls.

6,615 $

151

1382

ارمنستان

847720

-اكسترودرهابراي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وبراي ساختن محصولات ازاين مواد,

11,620

51,742,771 Rls.

6,533 $

152

1382

ارمنستان

520515

--نخ ازپنبه يك لا,شانه نزده باحداقل 85%پنبه غيرخرده فروشي ,بانمره بي از80درسيستم متريك

6,500

51,608,400 Rls.

6,516 $

153

1382

ارمنستان

850212

--مجموعه مولدهاداراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشترازAVK 75و حداكثرAVK 375

4,000

51,196,613 Rls.

6,464 $

154

1382

ارمنستان

701940

--پارچه هاي تاروپودباف ازخامه ازالياف شيشه ,

2,000

45,599,330 Rls.

5,757 $

155

1382

ارمنستان

843780

-ماشين آلات ودستگاههابراي آسياب كردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات خشك كرده

2,500

42,750,150 Rls.

5,398 $

156

1382

ارمنستان

847982

--ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,سائيدن ,,,,بانحوه عمل خاص ,

3,300

41,568,451 Rls.

5,249 $

157

1382

ارمنستان

846040

-ماشين هاي همواركردن ياصاف كردن ,براي كاربرروي فلز0

5,500

38,688,344 Rls.

4,885 $

158

1382

ارمنستان

901180

-ميكروسكوپهاي اپتيكي , غيرمذكور

1,260

37,919,120 Rls.

4,788 $

159

1382

ارمنستان

730490

-لوله هاياپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,بامقطعXغيرمدور,

10,960

37,490,686 Rls.

4,734 $

160

1382

ارمنستان

851580

- ماشين ها و دستگاههاي جوشكاري يادا غ افشاني فلزات

3,000

36,905,215 Rls.

4,660 $

161

1382

ارمنستان

845630

-ماشين هاي ابزاركه بافر آيندهاي تخليه الكتريكي عمل مي كنند

4,000

35,961,904 Rls.

4,541 $

162

1382

ارمنستان

730799

--لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده ,

3,000

33,481,695 Rls.

4,227 $

163

1382

ارمنستان

730429

--سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير ممزوج

10,000

33,092,516 Rls.

4,178 $

164

1382

ارمنستان

842820

-بالابرهاونقاله هاي پنوماتيك ,

3,690

33,003,703 Rls.

4,167 $

165

1382

ارمنستان

842810

- آسانسوروچرخهاي بالاكشنده محفظه دارtsioH(piks )

1,500

31,819,727 Rls.

4,018 $

166

1382

ارمنستان

851440

- ادوات گرمازاي القائي يا دي الكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي

2,000

30,950,676 Rls.

3,908 $

167

1382

ارمنستان

851539

-- ماشين هاي جوشكاري فلزات باقوس الكتريكي (ازجمله قوس پلاسمائي ), غيرخودكار

2,250

30,766,047 Rls.

3,884 $

168

1382

ارمنستان

842430

-ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي افشاندن فوراني همانند

2,700

29,728,962 Rls.

3,754 $

169

1382

ارمنستان

440839

--ورق هاي روك وورق هاي لائي براي تخته هاي چندلابضخامت حداكثرmm6ازچوبهاي گرمسيري غيرمذكوردرياد

6,500

29,662,000 Rls.

3,745 $

170

1382

ارمنستان

330720

- بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق

1,190

29,302,161 Rls.

3,700 $

171

1382

ارمنستان

843420

-ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات

7,830

28,481,920 Rls.

3,596 $

172

1382

ارمنستان

853340

- مقاومت هاي متغير,كه در جاي ديگر مذكور نباشد(همچنين رئوستاها و پتانسيومترها)

1,580

25,972,277 Rls.

3,279 $

173

1382

ارمنستان

848071

--قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي كائوچوياموادپلاستيكي ,

7,130

25,833,337 Rls.

3,262 $

174

1382

ارمنستان

720836

- آهن يافولادتخت نوردشده ياگرم نوردشده بشكل طومارپهناي 600mmيابيشتربه بي از01mmپيكله نشده

10,210

25,777,588 Rls.

3,255 $

175

1382

ارمنستان

846039

--ماشين هاي تيزكردن (ابزارسنگ زني ياابزاربر ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد

2,900

25,091,793 Rls.

3,168 $

176

1382

ارمنستان

854810

-قراضه و ضايعات قوه ها و باطري ها و انباره ها;قوه ها و باطري هاي مصرف شده و غيره

23,590

24,579,553 Rls.

3,103 $

177

1382

ارمنستان

841480

--تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر

2,920

23,663,201 Rls.

2,988 $

178

1382

ارمنستان

846320

-ماشين هاي حديده كردن بوسيله نوردبراي كاربرروي فلزات ,بدون برداشتن قسمتي ازماده

2,000

21,336,483 Rls.

2,694 $

179

1382

ارمنستان

841989

--دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

1,620

20,829,134 Rls.

2,630 $

180

1382

ارمنستان

847740

-ماشين هاي قالب گيري باخلاءوسايرماشين هاي شكل دادن باحرارت براي كائوچو,,,,

900

19,739,360 Rls.

2,492 $

181

1382

ارمنستان

853221

-- خازنهاي برقي ثابت تانتاليومي

6,394

19,570,309 Rls.

2,471 $

182

1382

ارمنستان

440392

-- چوب خام ياچهارترا ازرا (گونه SUGAF )به استثناي آنهائي كه عمل آمده اند

19,250

19,460,691 Rls.

2,457 $

183

1382

ارمنستان

844540

-ماشين هاي نخ پيچي (ازجمله ماسوره پيچي )قرقره پيچي يابازكردن موادنسجي

1,450

18,700,859 Rls.

2,361 $

184

1382

ارمنستان

846599

--ماشين ابزار,غيرمذكوردرجاي ديگر,براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,كائوچوي سفت شده ,و

5,000

18,114,988 Rls.

2,287 $

185

1382

ارمنستان

848390

-اجزاءوقطعات بازوهاي انتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان ,چرخ دنده ,وغيره ,

2,075

17,864,294 Rls.

2,255 $

186

1382

ارمنستان

900610

-دوربين عكاسي ازنو ع مورداستفاده براي تهيه كليشه يا سيلندر چاپ

1,350

17,545,986 Rls.

2,215 $

187

1382

ارمنستان

480451

--كاغذكرافت سفيدنشده ومقواي كرافت سفيدنشده به وزن هرمترمربعحداقل 225 گرم

5,210

17,494,138 Rls.

2,209 $

188

1382

ارمنستان

845521

--ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوام شده براي فلزات

4,000

17,017,660 Rls.

2,149 $

189

1382

ارمنستان

730421

-لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت ياگازبكارمي رود,

5,000

15,931,885 Rls.

2,012 $

190

1382

ارمنستان

844390

-اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,,,,

850

15,182,577 Rls.

1,917 $

191

1382

ارمنستان

470790

- آخال وخرده ريز(بازيافتي )ازسايركاغذهاومقواها

18,910

15,124,850 Rls.

1,910 $

192

1382

ارمنستان

902410

-ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ياسايرخواص مكانيكي فلزات

900

13,952,833 Rls.

1,762 $

193

1382

ارمنستان

851531

-- ماشين هاي جوشكاري فلزات با قوس الكتريكي (از جمله قوس پلاسمائي ) خودكار

1,050

13,696,610 Rls.

1,729 $

194

1382

ارمنستان

843120

-اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427

800

13,462,886 Rls.

1,700 $

195

1382

ارمنستان

845410

-كنورترازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند

6,700

13,434,618 Rls.

1,696 $

196

1382

ارمنستان

732020

-فنرمارپيچ از آهن ياازفولاد,

2,950

12,887,901 Rls.

1,628 $

197

1382

ارمنستان

820740

-ابزارهاي تعويضي براي قلاويزكردن ياحديده كردن ,

450

11,449,377 Rls.

1,446 $

198

1382

ارمنستان

845150

-ماشين هاي پيچيدن ,بازكردن ,تاكردن ,بر دادن ,,,,پارچه

120

11,320,155 Rls.

1,429 $

199

1382

ارمنستان

843143

--اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049

500

10,177,224 Rls.

1,285 $

200

1382

ارمنستان

820340

-لوله بر,پيچ بر,منگنه سوراخ كن وابزارهاي همانند,

400

10,177,224 Rls.

1,285 $

201

1382

ارمنستان

841382

--بالابرهاي آبگونها

1,000

10,177,224 Rls.

1,285 $

202

1382

ارمنستان

845130

-ماشين هاوپرسهاي اتوكردن (ازجمله پرسهاي دا غ براي چسباندن دوشيئي نسجي بهمديگردرحالت ذوب )

900

10,020,407 Rls.

1,265 $

203

1382

ارمنستان

841939

--خشك كننده هاي غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد

2,355

9,971,993 Rls.

1,259 $

204

1382

ارمنستان

847780

-ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد,غيرمذكوردرجاي

1,000

9,395,969 Rls.

1,186 $

205

1382

ارمنستان

381519

-- كاتاليزورهاي تقويت شده ,غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر

900

9,300,776 Rls.

1,174 $

206

1382

ارمنستان

845221

--چرخهاي دوزندگي اتوماتيك

800

8,907,028 Rls.

1,125 $

207

1382

ارمنستان

847759

--ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دادن كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره ,غيرمذكوردرجاي دي

5,600

6,833,432 Rls.

863 $

208

1382

ارمنستان

842549

--جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه ,كه درجاي ديگرمذكورنباشند

700

6,429,260 Rls.

812 $

209

1382

ارمنستان

920190

-پيانوي خودكار,كلاوسن وساير آلات سيمي يازهي شستي داركه درجاي ديگري مذكورنباشند,

270

6,018,187 Rls.

760 $

210

1382

ارمنستان

850440

- كنورتيسورهاي استاتيك

600

5,167,098 Rls.

652 $

211

1382

ارمنستان

850300

اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 8502

480

5,130,002 Rls.

648 $

212

1382

ارمنستان

330590

-فر آورده هابراي پاكيزگي و آراي مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد

378

4,892,187 Rls.

618 $

213

1382

ارمنستان

591000

تسمه نقاله ياتسمه انتقال نيروازموادنسجي ,

550

4,721,005 Rls.

596 $

214

1382

ارمنستان

847490

-اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474,

1,000

4,302,310 Rls.

543 $

215

1382

ارمنستان

846490

-سايرماشين هاي ابزاربراي كارروي سنگ ,سراميك ,بتون ,وغيره

1,050

3,127,213 Rls.

395 $

216

1382

ارمنستان

330710

- فر آورده ها براي قبل از اصلاح , حين اصلاح و بعد از اصلاح صورت

194

3,057,617 Rls.

386 $

217

1382

ارمنستان

820411

-- آچارهاي دستي ,داراي دهانه غيرثابت ,

100

2,576,133 Rls.

325 $

218

1382

ارمنستان

841330

-تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سردكننده موتورهاي پيستوني درون سوز

70

2,205,065 Rls.

278 $

219

1382

ارمنستان

731512

--زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي )از آهن ياازفولاد,

450

1,935,112 Rls.

244 $

220

1382

ارمنستان

843141

--سطل ,بيل ,چنگك وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430

450

1,542,071 Rls.

195 $

221

1382

ارمنستان

846595

--ماشين هاي سوراخ كردن يااسكنه كردن براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,وغيره

500

1,386,602 Rls.

175 $

222

1382

ارمنستان

846420

-ماشين هاي سنگ زني ياصيقل كردن ,براي كارروي سنگ ,سراميك وغيره

400

852,877 Rls.

108 $

223

1382

ارمنستان

730290

-لوازم راه آهن از آهن ياازفولادوغيره ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,

130

447,976 Rls.

57 $

  به نقل از پایگاه اینترنتی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران